Oudercommissie

De oudercommissie heeft als belangrijkste taak het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders K.o.nijntje. Dit doen we door mee te praten over het beleid van het kinderdagverblijf en/of de buitenschoolse opvang. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders. Daarnaast voeren we overleg met de directrice van K.O. Nijntje, Truus Westerman. De oudercommis­sie heeft het recht om advies uit te brengen over bepaalde onderwerpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen of wijzigen van het pedagogisch be­leids­­plan van het kindercentrum, of aangelegenheden met betrekking tot de veilig­heid en gezondheid op het kindercentrum.

In het kort stelt de oudercommissie van K.O. Nijntje zich ten doel

 • De behartiging van de belangen van de kinderen en hun ouders van het kindercentrum K.O. Nijntje.
 • Het vertegenwoordigen van de ouders.
 • Het geven van adviezen ten aanzien van kwaliteit. De Oudercommissie heeft een adviserende taak met betrekking tot onder meer de volgende onderwerpen:
  • Groepsgrootte
  • Opleiding van de beroepskrachten
  • Voedingsaangelegenheden
  • Openingstijden
  • Prijswijzigingen
 • Beleidsplan en beleid Veiligheid en Gezondheid

Waarom een oudercommissie

De kinderopvang is een dynamische wereld vol reuring waar kinderen, de medewerkers en ouders in een constante wisselwerking met elkaar zijn. De ouder is in deze wisselwerking meer dan alleen maar klant. Ouders en kinderopvang zijn partners bij de opvoeding en ontwikkeling van het kind. De oudercommissie is hierbij van essentieel belang voor de handhaving van de kwaliteit van de opvang. Tevens speelt ze een rol bij het, waar nodig, verbeteren van communicatie naar ouders.

K.O. Nijntje

De oudercommissie is van mening, dat we een hele bijzondere kinderopvang hebben die zich onderscheidt door kleinschaligheid en nog veel belangrijker waar het kind centraal staat. Veiligheid en geborgenheid zijn belangrijke kenmerken. Wij zijn er van overtuigd, dat ouders met een gerust hart hun kinderen kunnen onderbrengen bij K.O.Nijntje. Lid zijn van de oudercommissie van K.O.Nijntje is dan ook een hele fijne en dankbare taak.

Namens de oudercommissie

Leden Oudercommissie

 • Mareille – moeder van Juliet van 3 en Sophie van 1
 • Eva – moeder van Ezra van 9 en van Jonah van 3
 • Roelien – moeder van Manou van 3 en Goos 

Mailadres oudercommissie: oudercommissie.konijntje@gmail.com