Peuteruren

 

Vanaf september 2016 (nieuwe schooljaar) starten wij met peuter-uren.

Wanneer uw kind geen dagelijkse opvang nodig heeft, maar u wilt uw kind toch voorbereiden op de basisschool, dan kunt u kiezen voor de peuteruren. De peuters wennen zo om afscheid te nemen van de ouders, ze leren sociale vaardigheden en raken gewend aan structuur in de dagindeling.

We richten ons op de volgende doelen:

SPELEN: Het bieden van een stimulerende speelgelegenheid aan peuters in aanvulling op de speelmogelijkheden thuis en als voorbereiding op de basisschool.

ONTWIKKELEN: Het stimuleren en begeleiden van de cognitieve,sociaal-emotionele, motorisch en creatieve ontwikkeling.

SIGNALEREN: Het herkennen van problemen in de ontwikkeling.

ONTMOETEN: Het bieden van de mogelijkheid tot onderlinge ontmoeting en contact aan de peuters en ouders.